Mgr. Katarína Šimková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 3 216 pojednávaní a 2 875 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 16 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1129 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 92 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 317 – 344. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 9.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 132
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 105

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 384,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 275 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 156 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 56,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 98,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 729 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 68 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 23 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 304 – 323. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 11 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 68
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 54

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 385 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 303 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 140 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 46,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 97% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2012 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 349 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 234 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 86,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 30
 • Počet potvrdených odvolaní – 26

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 177 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 188 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 74 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 31,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 117,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 30,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 30 – 32. mieste. Za kvalitu získal 13,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 04.–05.4.2013 – 7. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu "P", 11.04.2013 Určovacie žaloby, 24.04.2013 Ochrana spotrebiteľa s osobitným akcentom na rozhodcovské konanie, 13.–14.05.2013 Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky, 13.–14.06.2013 Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva, 20.–21.06.2013 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku, 24.–25.10.2013 – 8. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P, 02.–03.12.2013 Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov
 • 2012 – 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 18.–19.10.2012 Medzinárodné právo rodinné, 25.–26.10.2012 Pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P, 21.11.2012 Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu , 05.12.2012 Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty ; 2013 – 04.–05.4.2013 – 7. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu "P", 11.04.2013 Určovacie žaloby, 24.04.2013 Ochrana spotrebiteľa s osobitným akcentom na rozhodcovské konanie, 13.–14.05.2013 Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky, 13.–14.06.2013 Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva, 20.–21.06.2013 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku, 24.–25.10.2013 – 8. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P, 02.–03.12.2013 Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov
 • 2012 – 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 18.–19.10.2012 Medzinárodné právo rodinné, 25.–26.10.2012 Pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P, 21.11.2012 Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu , 05.12.2012 Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku + NO Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výchovného opatrenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností k mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného pre maloleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností k mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.