JUDr. Alena Šišková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 11 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Topoľčany, evidujeme 347 pojednávaní a 179 rozhodnutí.
  Poznámka: s účinnosťou od 1. apríla 2013 do 31. marca 2014 je dočasne pridelená na Najvyšší súd SR.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 14 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 444 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 77 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 10
 • Počet potvrdených odvolaní – 6

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 663 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 109 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 2 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 1,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 48,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 431 – 437. mieste. Za kvalitu získal 7,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 16.10.–17.10.2013 Právny styk s cudzinou, 14.–15.11.2013 Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb.
 • 2012 – Do 31.03.2012 predsedníčka okresného súdu. Od 1.4.2012 sudkyňa. Od 01.06.2012 spustený nápad.
 • 2012 – Do 31.03.2012 predsedníčka okresného súdu. Od 1.4.2012 sudkyňa. Od 01.06.2012 spustený nápad.
 • 2012 – 5.3.2012 – asertivita, zvládanie stresu, nácvik postupov a technik. 6.3.2012 – efektívne využitie PC, instrnetu a právnych vyhladávačov. 13.–14.3.2012 – profesionálna etika sudcu a prokurátora.
 • 2011 – 2.2.2011–3.2.2011 seminár pod názvom "Slobodný prístup k informáciam." Celkovo 2 dni.; 2012 – 5.3.2012 – asertivita, zvládanie stresu, nácvik postupov a technik. 6.3.2012 – efektívne využitie PC, instrnetu a právnych vyhladávačov. 13.–14.3.2012 – profesionálna etika sudcu a prokurátora. ; 2013 – 16.10.–17.10.2013 Právny styk s cudzinou, 14.–15.11.2013 Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb.
 • 2011 – 2.2.2011–3.2.2011 seminár pod názvom "Slobodný prístup k informáciam." Celkovo 2 dni.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Uloženie ochranného psych. liečenia ústavnou formou Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Uloženie ochranného psychiatrického liečenia ústavnou… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Uloženie ochranného psych. liečenia ústavnou formou Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Prečin sprenevery podľa § 213/1, 2 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, 3 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Obnova konania Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Uloženie ochranného liečenia Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Uloženie ochranného liečenia Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Prečin ublíženia na zdraví podľa § 156/1, 3 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.