JUDr. Klaudia Šišková

 1. Active judge at the court Okresný súd Prievidza, we register 2,817 hearings and 2,845 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1489 days in the period and was assigned on average 52 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 29.5 from 40 possible points and ranked on 34 – 40. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 89.7% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 358
 • Number of Affirmed Decisions – 321

An appeal against the judge's judgements is filed in 14.2% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 192.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 84 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 42 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 50% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 130.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1068 days in the period and was assigned on average 45 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 31.5 from 40 possible points and ranked on 31 – 40. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 91.2% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 238
 • Number of Affirmed Decisions – 217

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.2% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 195 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 293 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 127 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 43.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 105.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 645 days and on average was assigned 186 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 90,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 51
 • Number of confirmed judgements – 46

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 224 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 308 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 206 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 56,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 125,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 93 – 100. mieste. Za kvalitu získal 14,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie – v postavení poslucháča
 • 2012 – 1. Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomnosti a spolupráca pri vykonáívaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch EÚ – DP JA SR v Omšení – 29.02.2012–01.03.2012 2. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.–26–09–2012 3. I.Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001), II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II. – DP JA SR v Omšení – 21.11.–23.11.2012 všetko v postavení poslucháča
 • 2011 – –Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodologické minimum. Sudcovská tvorba práva – JA SR Omšenie, 02.03.–03.03.2011; Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva – JA SR Pezinok, 19.04.2011; Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – JA SR Omšenie, 07.09.–08.09.2011; Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín z obč.–právneho a obchodného úseku – IV MS SR Omšenie, 11.10–12.10.2011; Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností – JA SR Omšenie, 05.12.–06.12.2011; t.j. 9 pracovných dní v pozícii poslucháča ; 2012 – 1. Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomnosti a spolupráca pri vykonáívaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch EÚ – DP JA SR v Omšení – 29.02.2012–01.03.2012 2. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.–26–09–2012 3. I.Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001), II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II. – DP JA SR v Omšení – 21.11.–23.11.2012 všetko v postavení poslucháča ; 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie – v postavení poslucháča
 • 2011 – –Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodologické minimum. Sudcovská tvorba práva – JA SR Omšenie, 02.03.–03.03.2011; Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva – JA SR Pezinok, 19.04.2011; Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – JA SR Omšenie, 07.09.–08.09.2011; Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín z obč.–právneho a obchodného úseku – IV MS SR Omšenie, 11.10–12.10.2011; Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností – JA SR Omšenie, 05.12.–06.12.2011; t.j. 9 pracovných dní v pozícii poslucháča

Published judgements

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právnych… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 14.169,72 eur s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody, ochrana… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 500,95 eur s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada súhlasu druhého… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, priznanie rodičovských práv a… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie BSM za trvania… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, ustanovenie kolízneho… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právnych… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.