JUDr. Jozef Škrab

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 149 pojednávaní a 872 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o bezdôvodné obohatenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4 500,-- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie pohľadávky 9.535,95… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie služobného bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie práv.dôvodu a výšky… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.948,03 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.