JUDr. Viera Škultétyová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 243 pojednávaní a 977 rozhodnutí.
  Poznámka: .
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 24 rokmi, 4 - ročný mandát.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Rozvod
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy styku + NO Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 400 eur Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 152,03 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, výživné manželovi Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.