JUDr. Ľudmila Škvaridlová

 1. Active judge at the court Okresný súd Prievidza, we register 3,085 hearings and 2,785 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 21 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for more than 25 years, 4 - ročný mandát.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1451 days in the period and was assigned on average 55 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 32 from 40 possible points and ranked on 16 – 17. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 13.5 out of 15 points
 • Effectivity – 18.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 86.6% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 261
 • Number of Affirmed Decisions – 226

An appeal against the judge's judgements is filed in 10% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 171.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 113 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 58 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 51.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 201.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1033 days in the period and was assigned on average 48 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 30 from 40 possible points and ranked on 54 – 63. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 90.7% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 215
 • Number of Affirmed Decisions – 195

An appeal against the judge's judgements is filed in 11% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 274 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 409 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 140 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 34.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 104.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 627 days and on average was assigned 196 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 80,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 41
 • Number of confirmed judgements – 33

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 337 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 361 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 226 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 55,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 96,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 355 – 369. mieste. Za kvalitu získal 12,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 9 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 1. Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie 2. Seminár "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky", 28.–29.11.2013, Omšenie 3. Seminár "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní", Pezinok, 06.11.2013 4. Seminár "Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov", 02.–03.12.2013, Omšenie – všetko v postavení poslucháča
 • 2012 – 1. Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomnosti a spolupráca pri vykonáívaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch EÚ – DP JA SR v Omšení – 29.02.2012–01.03.2012 2. Zasadnutie hlavnej volebnej komisie pre voľby členov Súdnej rady SR – IV MS SR Omšenie – 4.5.2012 3. Zasadnutie hlavnej volebnej komisie pre voľby členov Súdnej rady SR – IV MS SR Omšenie – 30.5.2012 4. Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster – DP JA SR Omšenie – 18.06.–19.6.2012 5. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.–26–09–2012 6. I.Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001), II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II. – DP JA SR v Omšení – 21.11.–23.11.2012 všetko v postavení poslucháča
 • 2011 – –Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodologické minimum. Sudcovská tvorba práva – JA SR Omšenie, 02.03.–03.03.2011; Spotrebiteľské zmluvy – JA SR Omšenie, 11.04.–12.04.2011; Akt. otázky v ochrane slobody prejavu, zhromažďovania a ochrany osobnosti v judikatúre ESĽP, JA SR Omšenie, 02.06.–03.06.2011; Aplikácia nar. č. 2201/2003 o príslušnosti a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach manželských a vo veciach rodičovskej zodpovednosti oboch manželov k deťom a nariadenie č. 4/2009 o vyživovacej povinnosti – JA SR Omšenie, 05.09.–06.09.2011; Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín z obč.–právneho a obchodného úseku – IV MS SR Omšenie, 11.10–12.10.2011; t.j. 10 pracovných dní v pozícii poslucháča ; 2012 – 1. Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomnosti a spolupráca pri vykonáívaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch EÚ – DP JA SR v Omšení – 29.02.2012–01.03.2012 2. Zasadnutie hlavnej volebnej komisie pre voľby členov Súdnej rady SR – IV MS SR Omšenie – 4.5.2012 3. Zasadnutie hlavnej volebnej komisie pre voľby členov Súdnej rady SR – IV MS SR Omšenie – 30.5.2012 4. Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster – DP JA SR Omšenie – 18.06.–19.6.2012 5. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.–26–09–2012 6. I.Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001), II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II. – DP JA SR v Omšení – 21.11.–23.11.2012 všetko v postavení poslucháča; 2013 – 1. Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie 2. Seminár "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky", 28.–29.11.2013, Omšenie 3. Seminár "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní", Pezinok, 06.11.2013 4. Seminár "Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov", 02.–03.12.2013, Omšenie – všetko v postavení poslucháča
 • 2011 – –Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodologické minimum. Sudcovská tvorba práva – JA SR Omšenie, 02.03.–03.03.2011; Spotrebiteľské zmluvy – JA SR Omšenie, 11.04.–12.04.2011; Akt. otázky v ochrane slobody prejavu, zhromažďovania a ochrany osobnosti v judikatúre ESĽP, JA SR Omšenie, 02.06.–03.06.2011; Aplikácia nar. č. 2201/2003 o príslušnosti a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach manželských a vo veciach rodičovskej zodpovednosti oboch manželov k deťom a nariadenie č. 4/2009 o vyživovacej povinnosti – JA SR Omšenie, 05.09.–06.09.2011; Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín z obč.–právneho a obchodného úseku – IV MS SR Omšenie, 11.10–12.10.2011; t.j. 10 pracovných dní v pozícii poslucháča

Published judgements

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do osobnej… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie neplatnosti… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.935,04 Eur s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie neplatnosti… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, odporovacia žaloba + NO Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, NO-zverenie do osobnej… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 40148,81 Eur s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na obmedzenie… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena rozhodnutia Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 8479,60 eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 89,90 Eur s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, priznanie pracovného úrazu Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4.503,27 eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.