JUDr. Robert Šorl, PhD.

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Prievidza, evidujeme 1 080 pojednávaní a 1 365 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 10 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 631 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 138 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 77,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 44
 • Počet potvrdených odvolaní – 34

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 211 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 197 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 176 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 74,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 209,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 143. – 153. mieste. Za kvalitu získal 12,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – predseda súdu
 • 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie
 • 2012 – zastavený nápad v agendách C, Cpr, P, Ps, D, U, Ul, S od 16.4.2012 do 30.6.2012 z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu; 2013 – predseda súdu
 • 2012 – zastavený nápad v agendách C, Cpr, P, Ps, D, U, Ul, S od 16.4.2012 do 30.6.2012 z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu
 • 2012 – 1. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.–26–09–2012 v pozícii poslucháča
 • 2011 – –Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civ. procesu – JA SR Pezinok, 22.03.2011; Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín z obč.–právneho a obchodného úseku – IV MS SR Omšenie, 11.10–12.10.2011; t.j. 3 pracovné dni v pozícii poslucháča ; 2012 – 1. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.–26–09–2012 v pozícii poslucháča ; 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie
 • 2011 – –Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civ. procesu – JA SR Pezinok, 22.03.2011; Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín z obč.–právneho a obchodného úseku – IV MS SR Omšenie, 11.10–12.10.2011; t.j. 3 pracovné dni v pozícii poslucháča

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 456 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie - úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 575 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 8.238,48 eur s príl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie výchovného opatrenia - dohľadu Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie povinnosti a iné Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, ustanovenie kolízneho opatrovníka Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie striedavej starostlivosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Robert Šorl, PhD.
  Obžalovaný – Martin Škultéty
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 456 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie príspevku na výživu rozvedenej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 575 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do osobnej starostlivosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 50.000 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.