JUDr. Mária Šramková

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 43 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 108 pojednávaní a 317 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie, 644,53 € Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhradu škody vo výške 55… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada škody v doprave vo… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 1 659,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Neplatnosť odstúpenia od… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 172,61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zrušenie zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, O určenie nájomného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2 757,05 € Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.