JUDr. Barbora Štefanová

 1. Active judge at the court Okresný súd Trenčín, we register 269 hearings and 1,257 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Partizánske, we register 393 hearings and 696 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 603 days and on average was assigned 209 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 82% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 61
 • Number of confirmed judgements – 50

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 435 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 365 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 203 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 46,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 57,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 535 – 544. mieste. Za kvalitu získal 11,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 6,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Dňom 22.10.2013 bol sudkyni pozastvený nápad vecí z dôvodu jej dlhodobej PN.
 • 2012 – 17.04. – 18.04. 2012, 16.11. – 27.11.2012 – Stretnutie kontaktných bodov justičnej siete pre občianske veci SR – spolupráca v rámci EJN 12.12. – 13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej aplikácie EÚ
 • 2011 – Nápad nebol znížený; 2013 – Dňom 22.10.2013 bol sudkyni pozastvený nápad vecí z dôvodu jej dlhodobej PN.
 • 2011 – Nápad nebol znížený
 • 2011 – 11.05.2011, 25. – 26.10.2011 – stretnutie kontaktných bodov Súdnej siete pre občianske veci SR – spolupráca v rámci EJN / 11.–12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho a obchodného úseku; 2012 – 17.04. – 18.04. 2012, 16.11. – 27.11.2012 – Stretnutie kontaktných bodov justičnej siete pre občianske veci SR – spolupráca v rámci EJN 12.12. – 13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej aplikácie EÚ
 • 2011 – 11.05.2011, 25. – 26.10.2011 – stretnutie kontaktných bodov Súdnej siete pre občianske veci SR – spolupráca v rámci EJN / 11.–12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho a obchodného úseku

Published judgements

 1. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Incidenčné spory
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie pravosti popretej… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 393,86 € s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žalobný návrh na zaplatenie… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právnych… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právnych… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti uznesení… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právnych… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 47.068,90 € s… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 22.200,- € s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 10.000,- € Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie majetku zo súpisu Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 105.395,- € s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 330.358,- € s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vypratanie nehnuteľnosti Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie pravosti popretej… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie majetku zo súpisu Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žalobný návrh na zaplatenie… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 256,22 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.