JUDr. René Štepánik

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 1 385 pojednávaní a 482 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Poznámka: sudca Okresného súdu Bratislava V, ktorý je od 1. apríla 2014 do 31. marca 2015 dočasne pridelený na Najvyšší súd SR.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1147 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 74 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 317 – 344. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 113
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 74

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 129,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 103 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 42 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 40,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 98% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 717 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 46 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 14.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 639 – 649. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 8.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 63,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 55
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 35

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 326 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 83 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 27 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 32,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 66% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 495 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 65 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 43
 • Počet potvrdených odvolaní – 27

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 310 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Podpredseda súdu, riadiaca činnosť.Od 1.4.2013 vykonáva stáž na NS SR. Nevybavené spisy boli prerozdelené.
 • 2012 – Podpredseda súdu, riadiaca činnosť, zástup predsedu súdu.
 • 2011 – Lektor justičnej akadémie, cca 4 prednášky ročne.
 • 2011 – Lektor justičnej akadémie, cca 4 prednášky ročne.
 • 2011 – JUDr. René Štepánik je podpredseda súdu.; 2012 – Podpredseda súdu, riadiaca činnosť, zástup predsedu súdu.; 2013 – Podpredseda súdu, riadiaca činnosť.Od 1.4.2013 vykonáva stáž na NS SR. Nevybavené spisy boli prerozdelené.
 • 2011 – JUDr. René Štepánik je podpredseda súdu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba § 200/1 §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – A. Q.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – O. H.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 364/1, 2d Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – M. X.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 20, § 189/1 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – D. L.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – I. T.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba § 344/1a, 2a Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – G. R.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba - § 172/1d, 2e Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – N. Z.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 20, § 189/1 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – T. D.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba §221/1,3a Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – W. D.
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba § 355/2a,3d § 138/i Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – O. P.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – T. X.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba§156/1 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – E. C.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba - § 20, §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – P. V.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba - § 222/1,4, §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – W. O.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba § 222/1,4 §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – M. V.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba - p §221/1 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – K. B.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – L. J.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na povolenie obnovy… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – I. P.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba § 344/1a, 2a Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
  Obžalovaný – S. E.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.