JUDr. Jana Štepániková

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava II, we register 4,267 hearings and 2,589 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2012 and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 11
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1268 days in the period and was assigned on average 17 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 1 from 40 possible points and ranked on 651. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 0 out of 15 points
 • Effectivity – 1 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 45.8% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 166
 • Number of Affirmed Decisions – 76

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.9% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 894.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 304 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 231 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 76% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 30.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 8
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1068 days in the period and was assigned on average 16 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 8.5 from 40 possible points and ranked on 722 – 723. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 1.5 out of 15 points
 • Effectivity – 7 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 47.7% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 149
 • Number of Affirmed Decisions – 71

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.9% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 4.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 529 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 585 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 297 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 50.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 86.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 3 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 641 days and on average was assigned 133 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 112
 • Number of confirmed judgements – 57

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 466 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 398 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 265 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 52,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 86,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 10,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 706 – 707. mieste. Za kvalitu získal 3,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 6,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnej vzdelávacej aktivity.
 • 2012 – Sudca mal zastavený nápad od 01.01.2012 do 28.02.2012 z dôvodu vysokého počtu nevybavených vecí C,Cpr.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít; 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnej vzdelávacej aktivity.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca mal zastavený nápad od 01.01.2012 do 28.02.2012 z dôvodu vysokého počtu nevybavených vecí C,Cpr.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 2 630,39… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody - 16 290,00 € s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 31 355,71 € s prísl.… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 737,70 € Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiad. BSM po rozv. Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, európsky platobný rozkaz - 4… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 9.597,- Sk Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 89,90 € s prísl. (upomínacie… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 89,90 € s prísl. (upomínacie… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva + ÚPP Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 425.960,- € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 28 173,26 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiad. BSM po rozv. Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 72,36 € s prísl. (upomínacie… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.