JUDr. Peter Štift

 1. Active judge at the court Najvyšší súd Slovenskej republiky, we register 16 hearings and no judgements.
 2. Inactive judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 45 hearings and 42 judgements.
 3. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava II, we register 679 hearings and 261 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 660 days and on average was assigned 120 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 71
 • Number of confirmed judgements – 46

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 163 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 138 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 80 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 49,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 110% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 136 – 142. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 4x a zúčastnil sa na seminári v Omšení, organizovaný Krajským súdom v Bratislave.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacej aktivite. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie. Sudca sa zúčastnil 2x porady so sudcami odvolacích senátov Krajského súdu v Brazisdlave, a 1x spoločnej porady s prokurátormi ( súhrnný trest ).
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil seminára organizovaného Justičnou akadémiou SR; 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacej aktivite. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie. Sudca sa zúčastnil 2x porady so sudcami odvolacích senátov Krajského súdu v Brazisdlave, a 1x spoločnej porady s prokurátormi ( súhrnný trest ).; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 4x a zúčastnil sa na seminári v Omšení, organizovaný Krajským súdom v Bratislave.
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil seminára organizovaného Justičnou akadémiou SR
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Published judgements

 1. Uznesenie – Majetok
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Majetok
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296 Tr.zák. a iné Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296 Tr.zák. a iné Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 221/1, 3c, 4a Tr.zák. Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296 Tr.zák. a iné Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296 Tr.zák. a iné Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296 Tr.zák. a iné Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296 Tr.zák. a iné Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296 Tr.zák. a iné Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 296 Tr.zák. a iné Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.