JUDr. Peter Štift

 1. Aktívny sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 16 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 45 pojednávaní a 42 rozhodnutí.
 3. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 679 pojednávaní a 261 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

None

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 660 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 120 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 71
 • Počet potvrdených odvolaní – 46

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 163 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 138 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 80 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 49,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 110% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 136 – 142. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 4x a zúčastnil sa na seminári v Omšení, organizovaný Krajským súdom v Bratislave.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacej aktivite. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie. Sudca sa zúčastnil 2x porady so sudcami odvolacích senátov Krajského súdu v Brazisdlave, a 1x spoločnej porady s prokurátormi ( súhrnný trest ).
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil seminára organizovaného Justičnou akadémiou SR; 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacej aktivite. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie. Sudca sa zúčastnil 2x porady so sudcami odvolacích senátov Krajského súdu v Brazisdlave, a 1x spoločnej porady s prokurátormi ( súhrnný trest ).; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 4x a zúčastnil sa na seminári v Omšení, organizovaný Krajským súdom v Bratislave.
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil seminára organizovaného Justičnou akadémiou SR
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 221/1, 3c, 4a Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 296 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.