JUDr. Michaela Štiglicová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 2 163 pojednávaní a 1 387 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 536 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 183 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 105
 • Počet potvrdených odvolaní – 63

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 680 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 529 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 305 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 53% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 82,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 9 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 719. mieste. Za kvalitu získal 5,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 3,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – seminár – 16.–17.05.2013, 6.11.2013
 • 2011 – Seminár – 1; 2013 – seminár – 16.–17.05.2013, 6.11.2013
 • 2011 – Seminár – 1

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Dopĺňací rozsudok – Iné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh otca na úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zníženie výživného… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, UPP Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, úpp Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zvýšenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva +úpp Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, pozbav.rodič.práv.a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie styku s maloletou Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Vyhlásenie rozsudku, Návrh na úpravu styku Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva +úpp Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zvýšenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úpp Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva +… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Obmedzenie spôsobilosti Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.