JUDr. Ján Šulaj

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Lučenec, evidujeme 2 399 pojednávaní a 2 810 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 20 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1552 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 53 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 156 – 178. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 285
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 210

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 152,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 103 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 30 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 29,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 127,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1083 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 41 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 32 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 22 – 30. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 21.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 74,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 216
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 160

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 103 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 198 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 39 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 19,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 114,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 650 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 102 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 78
 • Počet potvrdených odvolaní – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 225 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 161 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 73 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 38,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 346 – 354. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – podpredseda okresného súdu
 • 2013 – 19.04.2013–Občianskoprávne grémium; 25.04.2013–26.04.2013– Pracovné stretnutie sudcov KSBB; 02.05.2013–03.05.2013 – Správne súdnictvo 17.10.2013–18.10.2013– Rokovanie obchodnoprávneho kolégia.
 • 2012 – podpredseda okresného súdu
 • 2012 – 0 dní
 • 2011 – podpredseda súdu; 2012 – podpredseda okresného súdu; 2013 – podpredseda okresného súdu
 • 2011 – podpredseda súdu
 • 2011 – 0; 2012 – 0 dní; 2013 – 19.04.2013–Občianskoprávne grémium; 25.04.2013–26.04.2013– Pracovné stretnutie sudcov KSBB; 02.05.2013–03.05.2013 – Správne súdnictvo 17.10.2013–18.10.2013– Rokovanie obchodnoprávneho kolégia.
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 15.360,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody - 962,15 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.900,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4668,6 EUR Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.000,- Eur Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.180,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.513,38 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 94362,82 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 35.927,76 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4668,6 EUR Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.000,- Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.180,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.513,38 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.650,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 64 477,20 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 20 000,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.500,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody - 962,15 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.