JUDr. Mário Šulej

 1. Active judge at the court Krajský súd Banská Bystrica, we register 256 hearings and 40 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Brezno, we register 776 hearings and 1,050 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 20 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for almost 24 years, 4 - ročný mandát.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1065 days in the period and was assigned on average 42 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 32.5 from 40 possible points and ranked on 18 – 21. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 20.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 83.3% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 24
 • Number of Affirmed Decisions – 20

An appeal against the judge's judgements is filed in 2.7% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 0.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 59 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 29 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 8 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 27.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 107.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 662 days and on average was assigned 88 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 12
 • Number of confirmed judgements – 9

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 28 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 13 prípadov. Priemer bol 238.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Účasť na zasadnutí Trestnoprávneho kolégia KS BB: 25.04.2013–26.04.2013 – 2 dni; 21.10.2013–22.10.2013 – 2 dni
 • 2013 – agenda T – z dôvodu nadmernej zaťaženosti senátu zastavený nápad od 01.11.2013 do 31.12.2013 (Dodatok č.7 k Rozvrhu práce na rok 2013, Spr.902/2013)
 • 2013 – agenda T – z dôvodu nadmernej zaťaženosti senátu zastavený nápad od 01.11.2013 do 31.12.2013 (Dodatok č.7 k Rozvrhu práce na rok 2013, Spr.902/2013)
 • 2012 – Účasť na zasadnutí trestnoprávneho kolégia – 2 dni.
 • 2011 – Účasť na 3 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR.; 2012 – Účasť na zasadnutí trestnoprávneho kolégia – 2 dni.; 2013 – Účasť na zasadnutí Trestnoprávneho kolégia KS BB: 25.04.2013–26.04.2013 – 2 dni; 21.10.2013–22.10.2013 – 2 dni
 • 2011 – Účasť na 3 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR.

Published judgements

 1. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Zrušené
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmenené
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zrušené
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Z208/1,3 Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p207/1,3 Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z277/1,4 a iné Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Uznanie cudzieho… Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z277/1,2 a iné Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z200/1,2, Z189/1,2 a iné Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z20,189/1,2 Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z 20, 172/1,2 Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P212/1 Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, P360/1,2 a iné Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.