JUDr. Martina Brniaková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 484 pojednávaní a 226 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 2 466 pojednávaní a 1 708 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1441 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 113 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 28.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 49 – 61. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 87,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 188
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 164

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 284,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 306 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 147 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 48% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 154,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1027 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 85 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 32 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 22 – 30. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 85,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 141
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 120

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 260 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 465 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 155 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 33,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 120,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 618 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 129 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 83,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 79
 • Počet potvrdených odvolaní – 66

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 288 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 226 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 110 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 36,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 124 – 135. mieste. Za kvalitu získal 11,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 4.– 5.2.2013 Zmenkové a šekové právo, Omšenie 22. – 23.5.2013 Právny styk s cudzinou, Omšenie 23. – 24.9.2013 Obchodné spory, incidenčné spory, Omšenie 30.9. – 1.10.2013 Cezhraničné konkurzy, Omšenie 19. – 22.11.2013 Právomoc a rozhodné právo podľa Nariadenia Brusel 1, Rím 1,2, Omšenie 11.– 12.12.2013 Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ, Omšenie
 • 2012 – nebol znížený nápad
 • 2012 – nebol znížený nápad
 • 2012 – 23.2.–24.2.2012, 2 dni, Zmenkové a šekové právo 12.4.–13.4.2012, 2 dni, Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve 21.11.–22.11.2012, 2 dni, Určovanie medzinárodnej príslušnosti /Brusel I/
 • 2011 – 22.2.2011 – 23.2.2011 – zmenkové právo – Omšenie, 28.2.2011 – 1.3:2011 – aplikácia práva EÚ – Omšenie, 18.5.2011 – obchodné záväzky – Banská Bystrica, 21.11.2011 – 22.11.2011 – konkurzné právo – Omšenie,; 2012 – 23.2.–24.2.2012, 2 dni, Zmenkové a šekové právo 12.4.–13.4.2012, 2 dni, Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve 21.11.–22.11.2012, 2 dni, Určovanie medzinárodnej príslušnosti /Brusel I/; 2013 – 4.– 5.2.2013 Zmenkové a šekové právo, Omšenie 22. – 23.5.2013 Právny styk s cudzinou, Omšenie 23. – 24.9.2013 Obchodné spory, incidenčné spory, Omšenie 30.9. – 1.10.2013 Cezhraničné konkurzy, Omšenie 19. – 22.11.2013 Právomoc a rozhodné právo podľa Nariadenia Brusel 1, Rím 1,2, Omšenie 11.– 12.12.2013 Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ, Omšenie
 • 2011 – 22.2.2011 – 23.2.2011 – zmenkové právo – Omšenie, 28.2.2011 – 1.3:2011 – aplikácia práva EÚ – Omšenie, 18.5.2011 – obchodné záväzky – Banská Bystrica, 21.11.2011 – 22.11.2011 – konkurzné právo – Omšenie,

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.: 672707/2019 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Martina Brniaková
  Navrhovateľ – P. S.
  Odporca – E. W.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Martina Brniaková
  Navrhovateľ – N. R.
  Odporca – Z. B.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Martina Brniaková
  Navrhovateľ – D. V.
  Odporca – B. R.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Martina Brniaková
  Navrhovateľ – J. A.
  Odporca – U. J.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Martina Brniaková
  Navrhovateľ – P. D.
  Odporca – U. W.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh. FR SR č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č. KT/13987/2021… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Martina Brniaková
  Navrhovateľ – T. S.
  Odporca – H. J.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.