JUDr. Jozef Šutka

 1. Aktívny sudca na súde Špecializovaný trestný súd, evidujeme 1 275 pojednávaní a 94 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 270/2,4 písm.b)… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 326/1a; § 336/1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; § 172/1c, d… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; § 172/1c, d… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; § 172/1c, d… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 270/2, 270/4 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 270/2,4 písm.b)… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 329/1,2; § 326/1a, 3b;… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §§ 144/1,2c,e,f;138… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §§ 144/1,2c,e,f;138… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 333/1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 422b/1, 2a,2b, 422c… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 336/1; § 20 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §§ 144/1,2c,e,f;138… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 296; 144/1, 2e, 3b;… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 329/1,2,3; §… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 144/1,2d,e; 139/1c;… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §§ 144/1,2c,e,f;138… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 336/1; § 20 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 329/1,2,3; §… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.