JUDr. Silvia Šviderská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Vranov nad Topľou, evidujeme 5 485 pojednávaní a 3 902 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 14 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1512 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 135 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 179 – 200. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 74,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 310
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 231

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 194,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 279 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 103 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 36,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 123,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1074 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 101 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 134 – 152. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 74% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 169
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 125

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 235 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 378 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 161 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 42,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 648 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 290 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 82
 • Počet potvrdených odvolaní – 62

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 205 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 414 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 108 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 80,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 185 – 195. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 30. – 31.10.2013 – Seminár sudcov – Stará Lesná
 • 2012 – 1. 16. – 17. 02. 2012 – Tr. Teplice – Omšenie – Pracovné stretnutie sudcov vykonávajúcich agendu "P". 2. 17. 04. 2012 – Krajský súd Prešov – Zasadnutie Občianskoprávneho a obchodnoprávneho kolégia. 3. 25. – 26. 09. 2012 – Tr. Teplice – Omšenie – Pracovné stretnutie sudcov vybavujúcih agendu "P". 4. 22. – 23. 11. 2012 – Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – Odb orný seminát sudcov.
 • 2011 – 04. 02. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie, 06. 04. – 07. 04. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie, 21. 11. 2011 – školenie Justi4n8 akad0mia Peyinok. 24. 11. 2011 – školenie sudcov C, Cb na Krajskom súde v Prešove; 2012 – 1. 16. – 17. 02. 2012 – Tr. Teplice – Omšenie – Pracovné stretnutie sudcov vykonávajúcich agendu "P". 2. 17. 04. 2012 – Krajský súd Prešov – Zasadnutie Občianskoprávneho a obchodnoprávneho kolégia. 3. 25. – 26. 09. 2012 – Tr. Teplice – Omšenie – Pracovné stretnutie sudcov vybavujúcih agendu "P". 4. 22. – 23. 11. 2012 – Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – Odb orný seminát sudcov. ; 2013 – 30. – 31.10.2013 – Seminár sudcov – Stará Lesná
 • 2011 – 04. 02. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie, 06. 04. – 07. 04. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie, 21. 11. 2011 – školenie Justi4n8 akad0mia Peyinok. 24. 11. 2011 – školenie sudcov C, Cb na Krajskom súde v Prešove

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh starej matky na… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie za mŕtveho Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného na mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.