JUDr. Klaudia Talašová

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 2 261 pojednávaní a 2 196 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1257 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 136 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 113 – 132. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 77,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 163
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 127

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 187,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 225 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 49 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 21,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 97,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 891 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 96 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 28.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 91 – 106. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 110
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 89

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 231 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 206 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 67 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 32,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 102,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 472 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 207 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 80,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 61
 • Počet potvrdených odvolaní – 49

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 544 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 149 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 85 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 75,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 385 – 401. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 9,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – SEMINÁR – 3 dni
 • 2011 – SEMINÁR – 3 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Striedavá starostlivosť Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Zverenie do striedavej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚVRPaP Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva + ÚVRPaP Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, pozbavenie výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.