JUDr. Jana Tamášiová

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava V, we register 569 hearings and 506 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 23 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1451 days in the period and was assigned on average 116 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 14 from 40 possible points and ranked on 581 – 593. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 9.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 58.3% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 180
 • Number of Affirmed Decisions – 105

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.4% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 2.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 445.3 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 488 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 255 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 52.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 131.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1077 days in the period and was assigned on average 83 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 12.5 from 40 possible points and ranked on 677 – 688. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 8 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 54.5% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 99
 • Number of Affirmed Decisions – 54

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.3% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 512 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 626 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 244 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 39% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 85.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 650 days and on average was assigned 154 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 45% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 60
 • Number of confirmed judgements – 27

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 352 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 373 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 223 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 134,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 621 – 630. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,75 z 25.

Published judgements

 1. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Cenné papiere
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti uznesení… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie PR pre 13 814,08 Eur… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 432 EUR s prísl.… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, ušenie rozhodcovského… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie PR pre 2 518,24 € s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR pre 278 626,58 € s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie PR pre 483,04 € s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 25 013,51 € s… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR pre 609,- € s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Vydanie PR pre 1 255,26 € s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie PR pre 8 506,07 Eur s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie PR pre 15 512,50 Eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2621,18 EUR s… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR pre 102,60 € s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 865,98 € s… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie PR pre 47,02 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.