JUDr. Jana Tamášiová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 531 pojednávaní a 458 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1451 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 116 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 14 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 581 – 593. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 9.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 58,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 180
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 105

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 445,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 488 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 255 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 52,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 131,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1077 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 83 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 12.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 677 – 688. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 8 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 99
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 54

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 512 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 626 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 244 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 39% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 85,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 650 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 154 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 45% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 60
 • Počet potvrdených odvolaní – 27

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 352 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 373 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 223 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 134,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 621 – 630. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,75 z 25.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok pre zmeškanie – Cenné papiere
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok pre zmeškanie – Cenné papiere
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok pre zmeškanie – Cenné papiere
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Cenné papiere
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 15 496,48 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie PR pre 22 120,50 Eur… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 25 013,51 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zapl. 4 696,75 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, ušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie PR pre 13 814,08 Eur… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, dožiadanie Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zapl. 1 771,04 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie PR pre 436,50 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie PR pre 213,07 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR pre 118,02 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Vydanie PR pre 11 560,09 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Vydanie PR pre 2 358,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 12 936,26 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5 460,-- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Zapl. 654,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Vydanie PR pre 42 756,80 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Vydanie PR pre 100,-- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.