JUDr. Oľga Tatranská

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 3 691 pojednávaní a 7 857 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1421 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 49 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 368. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 57,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 533
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 307

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 277,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 325 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 266 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 81,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 475,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1023 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 45 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 601 – 622. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 53,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 297
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 159

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 441 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 1241 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 472 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 38% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 97,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 603 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 222 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 102
 • Počet potvrdených odvolaní – 66

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 515 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 590 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 246 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 75,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 13 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 670 – 675. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 6,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 13.–14.05.2013 – "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – poslucháč; 14.–16.06.2013 – "Zabezpečovanie záeäzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva" – poslucháč; 28.–29.11.2013 – "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – poslucháč
 • 2012 – 12.–13.04.2012 – Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve – poslucháč; 24.04.2012 – Trovy súdneho konania a poplatky v civilnom procese – poslucháč; 17.05.2012 – Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania – poslucháč; 13.09.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2. časť – poslucháč 06.12.2012 – Spotrebiteľské vzťahy – poslucháč 17.–18.12.2012 – Exekučné právo, aplikačné problémy exekučného konania (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi) – poslucháč
 • 2011 – 02.–03.03.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ – poslucháč; 08.03.2011 – Aplikačné problémy OSP – poslucháč; 27.–28.05.2011 – Obchodné záväzkové vzťahy – poslucháč; 23.–24.06.2011 – Získavanie a prípustnosť dôkazov zo zahraničia – poslucháč; 07.–08.09.2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – poslucháč; 10.–11.11.2011 – Premlčanie, preklúzia v občianskom práve – poslucháč; 25.11.2011 – Katastrálne konanie – poslucháč; 2012 – 12.–13.04.2012 – Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve – poslucháč; 24.04.2012 – Trovy súdneho konania a poplatky v civilnom procese – poslucháč; 17.05.2012 – Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania – poslucháč; 13.09.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2. časť – poslucháč 06.12.2012 – Spotrebiteľské vzťahy – poslucháč 17.–18.12.2012 – Exekučné právo, aplikačné problémy exekučného konania (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi) – poslucháč; 2013 – 13.–14.05.2013 – "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – poslucháč; 14.–16.06.2013 – "Zabezpečovanie záeäzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva" – poslucháč; 28.–29.11.2013 – "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – poslucháč
 • 2011 – 02.–03.03.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ – poslucháč; 08.03.2011 – Aplikačné problémy OSP – poslucháč; 27.–28.05.2011 – Obchodné záväzkové vzťahy – poslucháč; 23.–24.06.2011 – Získavanie a prípustnosť dôkazov zo zahraničia – poslucháč; 07.–08.09.2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – poslucháč; 10.–11.11.2011 – Premlčanie, preklúzia v občianskom práve – poslucháč; 25.11.2011 – Katastrálne konanie – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1445,07,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 4861,36 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 12 438,80 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.461,38 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť zmlúv o prevode… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, Zaplatenie 290,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 779.36 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 348,93 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 212, eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.