Mgr. Silvia Tisová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 1 875 pojednávaní a 1 902 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 10 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 793 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 113 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 17 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525 – 538. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 52,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 111
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 58

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 194,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 174 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 47 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 27% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 92,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 484 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 261 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 112
 • Počet potvrdených odvolaní – 64

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 224 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 199 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 117 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 47% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 167% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 416 – 430. mieste. Za kvalitu získal 4 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 02.12.2013 11:00 – 03.12.2013 16:30 Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov 23.10.2013 10:00 – 25.10.2013 12:45 Francúzsky jazyk – právnická terminológia 15. – 16. 10. – stretnutie justičných bodov 09.10.2013 09:00 – 09.10.2013 15:45 Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM), BB, ZA
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu 1SprR/817/2012 bol sudkyni dňa 11.12.2012 z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti zastavený nápad vecí a nevybavené veci boli prerozdelené.
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu 1SprR/817/2012 bol sudkyni dňa 11.12.2012 z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti zastavený nápad vecí a nevybavené veci boli prerozdelené.
 • 2012 – 9.7.2012 – 13.7.2012 – školenie francúzsky jazyk, 15.10.2012 – 19.10.2012 – francúzsky jazyk a medzinárodné rodiné právo
 • 2011 – 2.–3.3. – výklad práva EÚ, 9.–11.3. – právnicka terminológia, 11.–12.5. – stretnutia justičnej siete, 5.–6.9. – aplikácia o príslušnosti a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach manželských, 25.–26.10. –stretnutia justičnej siete, 26.–28.10. – právnická terminológia,; 2012 – 9.7.2012 – 13.7.2012 – školenie francúzsky jazyk, 15.10.2012 – 19.10.2012 – francúzsky jazyk a medzinárodné rodiné právo; 2013 – 02.12.2013 11:00 – 03.12.2013 16:30 Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov 23.10.2013 10:00 – 25.10.2013 12:45 Francúzsky jazyk – právnická terminológia 15. – 16. 10. – stretnutie justičných bodov 09.10.2013 09:00 – 09.10.2013 15:45 Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM), BB, ZA
 • 2011 – 2.–3.3. – výklad práva EÚ, 9.–11.3. – právnicka terminológia, 11.–12.5. – stretnutia justičnej siete, 5.–6.9. – aplikácia o príslušnosti a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach manželských, 25.–26.10. –stretnutia justičnej siete, 26.–28.10. – právnická terminológia,

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh matky na zvýšenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh starej matky maloletého… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na prinavrátenie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh o  rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Naša značka… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného na mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh o rozvod manželstva… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.