Mgr. Andrea Tomašovičová

 1. Active judge at the court Okresný súd Trnava, we register 4,102 hearings and 2,554 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 24 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for almost 28 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

Overall evaluation of the judge is above average.
Incoming cases for the judge in 2021 were mostly from civil agenda. Judge's decrees in 2021 were mostly from civil agenda.

Component – Quality

We register 72.49% decrees for the judge, which are confirmed by the higher court in case of an appeal. The median amongst judges is 68,9%. We register 229 decrees concerning appeals.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Component – Effectivity

The judge had overal appointment of cases of 185.43% in 2021. The median amongst judges is 107,9%.
Anticipated time of the judge was based on data from 2021 327 days. Median amongst judges was 224,3 days.
In 2021 the judge decided 280 cases in the observed agendas.
In this dimension the judge belongs to the group that is better than average.

Component – Productivity

Weighted product of the judge in 2021 was 267.58. Median amongst judges was 248,1.
For the judge we register 268 unresolved cases at the end of 2021. From those 70.15% are restant cases. Median amongst judges was 39,34% of restant cases from the total number of unresolved cases.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Overall Evaluation
Evaluation on a scale from 0 to 10.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 7
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1104 days in the period and was assigned on average 49 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 7.5 from 40 possible points and ranked on 641 – 642. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 0 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 69.7% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 175
 • Number of Affirmed Decisions – 122

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.3% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 2944.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 476 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 434 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 91.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 10.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 911 days in the period and was assigned on average 33 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 12.5 from 40 possible points and ranked on 677 – 688. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 3.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 71.3% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 150
 • Number of Affirmed Decisions – 107

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.2% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 647 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 736 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 218 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 29.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 54.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 2.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 531 days and on average was assigned 152 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 51
 • Number of confirmed judgements – 26

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 894 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 463 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 179 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 35% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 41,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 9,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 714 – 717. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 4,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – do 25.3.2013 zastavený nápad ageny C z dôvodu veľkého počtu nevybavených a reštančných vecí od 14.5.2013 zastavený nápad agendy obchodného registra z dôvodu pridelenia novej sudkyne na tento úsek
 • 2013 – 18.–19.2.2013 – 2 dni –Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť – poslucháč 11.4.2013 – 1 deň – Určovacie žaloby – poslucháč 30.10.2013 – 1 deň –Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, BSM) – poslucháč
 • 2012 – Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného zaťaženia sudcov, v oddeleniach s najvyšším počtom nevybavených a reštančných vecí dočasne zastavený nápad, v oddelení sudkyne zastavený nápad agendy C od 1.10.2012, k 31.12.2012 ešte nespustený.; 2013 – do 25.3.2013 zastavený nápad ageny C z dôvodu veľkého počtu nevybavených a reštančných vecí od 14.5.2013 zastavený nápad agendy obchodného registra z dôvodu pridelenia novej sudkyne na tento úsek
 • 2012 – Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného zaťaženia sudcov, v oddeleniach s najvyšším počtom nevybavených a reštančných vecí dočasne zastavený nápad, v oddelení sudkyne zastavený nápad agendy C od 1.10.2012, k 31.12.2012 ešte nespustený.
 • 2012 – 23.–24.1. 2 dni Obchodný register – aplikačné problémy – 1.časť poslucháč 5.–6.3. 2 dni Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií poslucháč 18.4. 1 deň Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania poslucháč 12.–13.11. 2 dni Výklad právnych úkonov a následky ich vád poslucháč 26.–27.11. 2 dni Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR poslucháč 29.–30.11. 2 dni Ochrana osobnosti, tlačový zákon poslucháč
 • 2011 – 22.3.– 1 deň – Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia – poslucháč, 19.4.–1 deň – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva – poslucháč, 21.4. – 1 deň – Starostlivosť o maloletých, možnosti súdu pri ochrane riadnej výchovy dieťaťa – poslucháč, 25.–27.5 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč, 3.–4.11. – 2 dni – Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí – poslucháč ; 2012 – 23.–24.1. 2 dni Obchodný register – aplikačné problémy – 1.časť poslucháč 5.–6.3. 2 dni Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií poslucháč 18.4. 1 deň Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania poslucháč 12.–13.11. 2 dni Výklad právnych úkonov a následky ich vád poslucháč 26.–27.11. 2 dni Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR poslucháč 29.–30.11. 2 dni Ochrana osobnosti, tlačový zákon poslucháč ; 2013 – 18.–19.2.2013 – 2 dni –Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť – poslucháč 11.4.2013 – 1 deň – Určovacie žaloby – poslucháč 30.10.2013 – 1 deň –Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, BSM) – poslucháč
 • 2011 – 22.3.– 1 deň – Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia – poslucháč, 19.4.–1 deň – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva – poslucháč, 21.4. – 1 deň – Starostlivosť o maloletých, možnosti súdu pri ochrane riadnej výchovy dieťaťa – poslucháč, 25.–27.5 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč, 3.–4.11. – 2 dni – Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí – poslucháč

Published judgements

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žiadosť o udelenie poverenia… Hearing will be held on

  Hearing date is in far future, there is an error in original data.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – Mgr. Andrea Tomašovičová
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti darovacej… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie priebehu hranice… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1755,87 EUR s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie práva z vecného… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada liečebných nákladov Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5 586 Eur s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vysporiadanie… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, výkon rozhodnutia Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného pre… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 16… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti závete s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 12648,58 EUR s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť zmluvy o úvere… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.