JUDr. Dagmar Buchalová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 2 250 pojednávaní a 2 268 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1592 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 8 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 14 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 581 – 593. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 49,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 164
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 81

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 411,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 150 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 105 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 70% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 187,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1128 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 10 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 19 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 492 – 506. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 51,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 109
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 56

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 223 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 241 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 91 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 37,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 105,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 674 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 64 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 73
 • Počet potvrdených odvolaní – 40

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 15,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 154 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 83 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 73 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 35,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 86% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 458 – 472. mieste. Za kvalitu získal 3 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Výkon funkcie predsedníčky súdu do 1.3.2013. Znížený nápad v agende C, z dôvodu vybavovania agendy D,Er.
 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil 2x vzdelávacích aktivít. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR.
 • 2012 – Sudca mal zastavený nápad v oddelení C,Cpr, z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu. Sudca bol pridelený od 01.05.2012 do oddelenia S.
 • 2011 – sudca z dôvodu vybavovania agendy D,U,UL, mal znížený nápad v agende C. Od 16.12.2011 vykonáva funkciu predsedu súdu.; 2012 – Sudca mal zastavený nápad v oddelení C,Cpr, z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu. Sudca bol pridelený od 01.05.2012 do oddelenia S.; 2013 – Výkon funkcie predsedníčky súdu do 1.3.2013. Znížený nápad v agende C, z dôvodu vybavovania agendy D,Er.
 • 2011 – sudca z dôvodu vybavovania agendy D,U,UL, mal znížený nápad v agende C. Od 16.12.2011 vykonáva funkciu predsedu súdu.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít; 2012 – Sudca sa zúčastnil 2x vzdelávacích aktivít. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2.578,60€ s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 3 984,58 €… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14 775,83 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, bezdôvodné obohatenie o… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 55 000,00… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 2 052,32 €… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4 000 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, bezdôvodné obohatenie - 9… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 83,04 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 957,85 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 10,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o platobný rozkaz 154 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 11 287,16 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14 775,83 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 27 500 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.