JUDr. Vladimír Topoľančík

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Ružomberok, we register 2,359 hearings and 2,602 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 13 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014 and 2013.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1500 days in the period and was assigned on average 45 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 27 from 40 possible points and ranked on 81 – 98. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 75.2% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 153
 • Number of Affirmed Decisions – 115

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.8% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 126.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 44 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 10 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 22.7% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 95.5% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1084 days in the period and was assigned on average 38 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 27.5 from 40 possible points and ranked on 119 – 133. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 17 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 75.9% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 133
 • Number of Affirmed Decisions – 101

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.4% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 143 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 123 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 11 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 8.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 86.9% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 639 days and on average was assigned 148 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 71,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 67
 • Number of confirmed judgements – 48

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 111 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 98 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 38 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 30,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 52 – 53. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – od 19.1.2012 do 20.1.2012 – Ochrana osobnosti vo vzťahu k slobode prejavu, určovanie výšky nemajetkovej ujmy, východiská a závery ESĽP
 • 2012 – od 19.1.2012 do 20.1.2012 – Ochrana osobnosti vo vzťahu k slobode prejavu, určovanie výšky nemajetkovej ujmy, východiská a závery ESĽP

Published judgements

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Spätvzatie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žiadosť rozvod Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody na zdraví Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti skončenia… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zriadenie vecného… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 710,53 EUR s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť skončenie pracovného… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.792,01 € s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, ŽALOBA NA ZRIADENIE VECNÉHO… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody na zdraví Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy povinností Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.792,01 € s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 549,29 Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a o úpravu… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nehnuteľnosti Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy výkonu rodič. práv… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť skončenia pracovného… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 2.720,70 €… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie dieťaťa do spoločnej… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť skončenie pracovného… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.