JUDr. Vladimír Topoľančík

 1. Aktívny podpredseda na súde Okresný súd Ružomberok, evidujeme 1 972 pojednávaní a 2 066 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 11 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1500 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 45 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 81 – 98. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 153
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 115

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 126,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 44 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 10 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 22,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 95,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1084 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 38 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 119 – 133. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 133
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 101

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 143 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 123 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 11 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 8,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 86,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 639 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 148 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 71,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 67
 • Počet potvrdených odvolaní – 48

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 111 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 98 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 38 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 30,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 52 – 53. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – od 19.1.2012 do 20.1.2012 – Ochrana osobnosti vo vzťahu k slobode prejavu, určovanie výšky nemajetkovej ujmy, východiská a závery ESĽP
 • 2012 – od 19.1.2012 do 20.1.2012 – Ochrana osobnosti vo vzťahu k slobode prejavu, určovanie výšky nemajetkovej ujmy, východiská a závery ESĽP

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 146,92 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1975,71 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava výkonu rod. práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3 872,42 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, ŽALOBA podľa ust. § 137 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zníženie výživného na mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 5.459,98… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného na pln.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4.808,10 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie obmedzenia Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.