JUDr. Marián Török

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Revúca, evidujeme 1 112 pojednávaní a 1 267 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1374 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 73 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 389 – 410. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 55,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 78
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 43

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 64,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 42 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 13 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 31% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 986 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 53 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 324 – 344. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 51,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 60
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 31

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 68 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 45 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 18 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 40% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 110% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 603 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 67 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 42,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 26
 • Počet potvrdených odvolaní – 11

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 82 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 35 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 14 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 38,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 164 – 177. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 19 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca vykonával funkciu predsedu súdu v období od 1. 1. 2013 do 20. 2. 2013, od 15. 4. 2013 a trvá
 • 2013 – 11 dní – účasť na pracovných poradách , 2 dni – účasť na vzdelávacích podujatiach
 • 2012 – Sudca vykonával v sledovanom období funkciu predsedu súdu – v zmysle ust. § 35 ods. 3, § 50 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znížený nápad na polovicu
 • 2012 – 14 dní – účasť na pracovných poradách 1 deň – účasť na seminári organizovanom Justičnou akadémiou SR
 • 2011 – V zmysle § 35 ods. 3, § 50 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sudca vykonáva funkciu predsedu súdu – znížený nápad na polovicu.; 2012 – Sudca vykonával v sledovanom období funkciu predsedu súdu – v zmysle ust. § 35 ods. 3, § 50 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znížený nápad na polovicu; 2013 – Sudca vykonával funkciu predsedu súdu v období od 1. 1. 2013 do 20. 2. 2013, od 15. 4. 2013 a trvá
 • 2011 – V zmysle § 35 ods. 3, § 50 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sudca vykonáva funkciu predsedu súdu – znížený nápad na polovicu.
 • 2011 – 3. – 4. 10. 2011 – Zasadnutie sudcov trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov okresného súdu v obvode pôsobnosti krajského súdu vybavujúcu trestnoprávnu agendu v Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení; 2012 – 14 dní – účasť na pracovných poradách 1 deň – účasť na seminári organizovanom Justičnou akadémiou SR; 2013 – 11 dní – účasť na pracovných poradách , 2 dni – účasť na vzdelávacích podujatiach
 • 2011 – 3. – 4. 10. 2011 – Zasadnutie sudcov trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov okresného súdu v obvode pôsobnosti krajského súdu vybavujúcu trestnoprávnu agendu v Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie bez odôvodnenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie bez odôvodnenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie bez odôvodnenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie bez odôvodnenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin podľa § 156 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Revúca
  Sudca – JUDr. Marián Török
  Obžalovaný – J. F.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin podľa § 207 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Revúca
  Sudca – JUDr. Marián Török
  Obžalovaný – W. O.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 20, § 286… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Revúca
  Sudca – JUDr. Marián Török
  Obžalovaný – A. J.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin podľa § 156… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Revúca
  Sudca – JUDr. Marián Török
  Obžalovaný – S. W.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin podľa § 211 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Revúca
  Sudca – JUDr. Marián Török
  Obžalovaný – Q. K.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 212 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin podľa § 207 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Revúca
  Sudca – JUDr. Marián Török
  Obžalovaný – C. J.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena ústavnej ochrannej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 246 ods. 1 a i. Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Revúca
  Sudca – JUDr. Marián Török
  Obžalovaný – L. X.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 20, § 286… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Revúca
  Sudca – JUDr. Marián Török
  Obžalovaný – O. J.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin podľa § 211 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Revúca
  Sudca – JUDr. Marián Török
  Obžalovaný – N. U.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 212 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zhabanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Revúca
  Sudca – JUDr. Marián Török
  Obžalovaný – F. A.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena ústavnej ochrannej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena ústavnej ochrannej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin podľa § 172 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Revúca
  Sudca – JUDr. Marián Török
  Obžalovaný – O. T.
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, obnova konania Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Revúca
  Sudca – JUDr. Marián Török
  Obžalovaný – G. Z.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.