JUDr. Vladimír Buchvald

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 289 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 1 855 pojednávaní a 592 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • JUDr. Glasová Miroslava Okresný Súd Bratislava Vyšší Súdny Úradník I, .

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • JUDr. Glasová Miroslava Okresný Súd Bratislava Vyšší Súdny Úradník I, .

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

 • JUDr. Miroslava Glasová, .

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

 • JUDr. Miroslava Glasová, .

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1634 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 162 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 389 – 410. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 300
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 182

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 125,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 194 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 96 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 49,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 112,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1168 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 109 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 262 – 285. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 219
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 136

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 100 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 197 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 70 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 35,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 704 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 115 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 60
 • Počet potvrdených odvolaní – 31

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 78 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 78 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 46 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 46,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 101 – 109. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Sudca sa zúčastnil 2x porady so sudcami odvolacích senátov Krajskéhjo súdu v Bratislave a 1x spoločnej porady s prokurátormi ( súhrnný trest ).
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít; 2012 – Sudca sa zúčastnil 2x porady so sudcami odvolacích senátov Krajskéhjo súdu v Bratislave a 1x spoločnej porady s prokurátormi ( súhrnný trest ).
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, §172/1d Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obžaloba § 348/1/d Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 201 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin podľa § 207… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba - § 172/1c,d, 2a Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Prečin: nebezpečné… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, §188/1,§188/2,§188/3 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, žiadsoť o PP Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena výkonu trestu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 172 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Rozhodovanie o obžalobách Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 183 Tr. zákona Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §212/1g,2/b Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na schválenie dohody o… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba § 368/1,2 369/1… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Rozh.o návrh.na… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, uznanie cudzieho rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.