JUDr. Mária Trubanová, PhD.

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 117 pojednávaní a 285 rozhodnutí.
  Poznámka: od 1. apríla 2015 do 31. marca 2016 je dočasne pridelená na Najvyšší súd SR.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 13 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 93 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 99 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 71,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 14
 • Počet potvrdených odvolaní – 10

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – Seminár – 5
 • 2011 – Seminár – 5

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Rozvod
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ochrana osobnosti
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 119,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 228,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhradu škody a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhradu škody a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhradu škody a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhradu škody a iné Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.