JUDr. Milan Trylč

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Senica, evidujeme 1 723 pojednávaní a 3 170 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1380 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 33 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 369 – 388. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 56,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 135
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 76

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,5%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 81,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 43 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 15 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 34,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 113,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1002 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 19 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 286 – 303. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 19 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 57,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 82
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 47

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 129 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 83 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 30 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 36,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 109,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 597 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 75 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 40,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 37
 • Počet potvrdených odvolaní – 15

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 219 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 51 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 35 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 57,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 118,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 431 – 437. mieste. Za kvalitu získal 3,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Od 1.4.2012 vykonáva funkciu predsedu okresného súdu.
 • 2013 – Od 1.4.2012 vykonáva funkciu predsedu okresného súdu.
 • 2013 – 5.6. – 7.6.2013 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov).
 • 2012 – 23.5.–25.5.2013 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov); 2013 – 5.6. – 7.6.2013 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov).
 • 2012 – 23.5.–25.5.2013 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov)

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Senica
  Sudca – JUDr. Milan Trylč
  Obžalovaný – O. Y.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, výživné pre manželku Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie PR - 89,90 EUR Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.