JUDr. Jana Třešková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Senica, evidujeme 2 271 pojednávaní a 1 305 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1488 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 81 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 28.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 49 – 61. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 219
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 175

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 143,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 127 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 30 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 23,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 99,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1066 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 50 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 194 – 213. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 77,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 145
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 113

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 146 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 118 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 40 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 33,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 92,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 638 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 71 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 70
 • Počet potvrdených odvolaní – 49

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 139 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 73 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 41 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 52,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 119,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 84 – 92. mieste. Za kvalitu získal 9,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 5.6. – 6.6.2013 – 2 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov).
 • 2012 – 23.5.–25.5.2013 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov); 2013 – 5.6. – 6.6.2013 – 2 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov).
 • 2012 – 23.5.–25.5.2013 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov)

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rodina a mládež
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, obzvlášť závažný zločin podvodu Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zanedbanie povinnej výživy Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zločin vydierania Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin: podvod Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zhabanie veci Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin marenia úradného… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin úverového podvodu Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, porušovanie domovej… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, PU ZČ - 0T 24/2020 Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, sexuálne zneužívanie Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na zhabanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh ods. PU ZČ Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, týranie blízkej a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, premena trestu - PO (2T… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, premena trestu - PO (2T… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, premena PO Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin: marenie výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností na čas… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, krádež Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, porušovanie domovej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.