JUDr. Eva Tulejová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 855 pojednávaní a 1 093 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1382 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 10 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 11 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 623 – 625. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 3.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 190
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 131

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 1561,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 509 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 441 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 86,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 992 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 12 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 14.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 639 – 649. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 7 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 63,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 113
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 72

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 640 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 580 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 356 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 61,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 100,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 603 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 104 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 71,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 73
 • Počet potvrdených odvolaní – 52

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 755 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 457 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 309 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 60,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 80,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 11,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 690 – 693. mieste. Za kvalitu získal 9 z 15 možných bodov, za efektivitu 2,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár – 4 dni
 • 2012 – Seminár – 8 dní
 • 2012 – Dodatkom č. 1 RP na rok 2012 zastavený nápad v agende 14C, 14Cpr z dôvodu nerovnomerného zaťaženia sudcov na občianskoprávnom úseku od 1.2.2012 31.7.2012.
 • 2012 – Dodatkom č. 1 RP na rok 2012 zastavený nápad v agende 14C, 14Cpr z dôvodu nerovnomerného zaťaženia sudcov na občianskoprávnom úseku od 1.2.2012 31.7.2012.
 • 2011 – seminár – 2; 2012 – Seminár – 8 dní; 2013 – Seminár – 4 dni
 • 2011 – seminár – 2

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, na náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranu dobrej povesti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 15.613,72 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Bezpodielové spoluvlastníctvo… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody 744.361,94 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody 21 688 215,- Sk s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 49.400,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody vo výške… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, na náhradu škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 113,01 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 12.069,87 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh o určení neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6.220,53 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.633.926,56 € +… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody vo výške… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 280,38 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR- zaplatenie 5000 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 15.613,72 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, na náhradu škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.