JUDr. Michal Uhorskai

 1. Active judge at the court Okresný súd Revúca, we register 2,459 hearings and 2,696 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 11 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1521 days in the period and was assigned on average 116 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 25.5 from 40 possible points and ranked on 133 – 155. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 67.2% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 122
 • Number of Affirmed Decisions – 82

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.7% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 1.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 77.6 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 84 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 24 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 28.6% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 116.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1072 days in the period and was assigned on average 86 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 27.5 from 40 possible points and ranked on 119 – 133. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 20 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 67.1% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 85
 • Number of Affirmed Decisions – 57

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.5% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 65 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 67 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 32 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 47.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 113.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 640 days and on average was assigned 147 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 46
 • Number of confirmed judgements – 30

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 71 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 59 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 17 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 27,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 112,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 31 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 24 – 27. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 20 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 2 dni – účasť na vzdelávacom podujatí, 4 dni – účasť na pracovných stretnutiach
 • 2012 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.
 • 2012 – 3 dni – účasť na pradovných stretnutiach
 • 2011 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.; 2012 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.
 • 2011 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.
 • 2011 – 3. – 4. 10. 2011 – Zasadnutie sudcov trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov okresného súdu v obvode pôsobnosti krajského súdu vybavujúcu trestnoprávnu agendu, Inštitút vzdelávania MS SR v Omšení; 2012 – 3 dni – účasť na pradovných stretnutiach; 2013 – 2 dni – účasť na vzdelávacom podujatí, 4 dni – účasť na pracovných stretnutiach
 • 2011 – 3. – 4. 10. 2011 – Zasadnutie sudcov trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov okresného súdu v obvode pôsobnosti krajského súdu vybavujúcu trestnoprávnu agendu, Inštitút vzdelávania MS SR v Omšení

Published judgements

 1. Uznesenie bez odôvodnenia – Všeobecne nebezpečné…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie bez odôvodnenia – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie bez odôvodnenia – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podľa § 156 ods. 1 Tr.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Revúca
  Judge – JUDr. Michal Uhorskai
  Defendant – I. J.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podľa § 305 ods. 1… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Revúca
  Judge – JUDr. Michal Uhorskai
  Defendant – D. Y.
More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podľa §155 ods.1… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Revúca
  Judge – JUDr. Michal Uhorskai
  Defendant – L. Z.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podľa § 207 ods. 1 Tr.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Revúca
  Judge – JUDr. Michal Uhorskai
  Defendant – U. V.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, trest povinnej práce Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin podľa § 189 ods. 1 Tr.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Revúca
  Judge – JUDr. Michal Uhorskai
  Defendant – G. E.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podľa § 348 ods. 1… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Revúca
  Judge – JUDr. Michal Uhorskai
  Defendant – N. M.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podľa § 194 ods. 1… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Revúca
  Judge – JUDr. Michal Uhorskai
  Defendant – X. D.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin podľa § 200 ods. 1 Tr.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Revúca
  Judge – JUDr. Michal Uhorskai
  Defendant – T. N.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podľa § 212 ods. 1… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Revúca
  Judge – JUDr. Michal Uhorskai
  Defendant – O. T.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena ústavnej ochrannej… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podľa § 156 ods. 1 Tr.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Revúca
  Judge – JUDr. Michal Uhorskai
  Defendant – R. L.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.