Mgr. Adela Unčovská

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 342 hearings and 342 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava I, we register 1,572 hearings and 999 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 13 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 3
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1000 days in the period and was assigned on average 13 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 15 from 40 possible points and ranked on 623 – 638. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 4.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 76.1% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 197
 • Number of Affirmed Decisions – 150

An appeal against the judge's judgements is filed in 14.8% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 751 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 574 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 322 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 56.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 86.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 610 days and on average was assigned 124 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 66,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 57
 • Number of confirmed judgements – 38

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 456 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 477 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 336 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 62% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 136,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 535 – 544. mieste. Za kvalitu získal 9,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – nezúčastnila sa
 • 2011 – seminár – 3; 2012 – nezúčastnila sa
 • 2011 – seminár – 3

Published judgements

 1. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Pracovné právo
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, NO Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada škody Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada škody Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie zľavy z kúpnej ceny… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 7249,45 EUR s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.238,70 Eur s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zapl. 8.500 EUR s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, bezdôvodné obohatenie Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, na vyslovenie neplatnosti… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 3131,88 EUR s… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o vypratanie bytu Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.