JUDr. Katarína Vachulíková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nové Zámky, evidujeme 4 045 pojednávaní a 3 355 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1499 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 123 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 17.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 506 – 524. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 121
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 66

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 197,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 206 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 75 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 36,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 97,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1071 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 87 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 238 – 261. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 85
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 46

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 169 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 160 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 20 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 12,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 651 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 185 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 46,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 47
 • Počet potvrdených odvolaní – 22

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 167 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 183 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 14 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 6,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 91,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 241 – 252. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 29. 3. 2012 – Spoločné stretnutie sudcov v rámci obvodu KS Nitra – Omšenie
 • 2012 – 29. 3. 2012 – Spoločné stretnutie sudcov v rámci obvodu KS Nitra – Omšenie

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod+ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie , zverenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku starej matky s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na maloleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, úpp , zverenie a určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.