JUDr. Monika Valašíková, PhD.

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 520 pojednávaní a 983 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a… Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:1303613431 zo dňa 1.4.2013 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Monika Valašíková, PhD.
  Navrhovateľ – W. K.
  Odporca – Z. V.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:MF/19198/2015-77 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Monika Valašíková, PhD.
  Navrhovateľ – K. C.
  Odporca – K. L.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.: KM-OLVS-29/2015/OPK zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Monika Valašíková, PhD.
  Navrhovateľ – I. Z.
  Odporca – H. I.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:PPZ-HCP-BA2-2015/001259-015… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Monika Valašíková, PhD.
  Navrhovateľ – M. I.
  Odporca – S. J.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, nezákonný zásah Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Monika Valašíková, PhD.
  Navrhovateľ – X. F.
  Odporca – N. S.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:KM-OLVS-113/2015/RK zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Monika Valašíková, PhD.
  Navrhovateľ – A. J.
  Odporca – A. N.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:2150/2013-430 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Monika Valašíková, PhD.
  Navrhovateľ – J. G.
  Odporca – F. X.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:58/2015 zo dňa 2.4.2015 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Monika Valašíková, PhD.
  Navrhovateľ – I. H.
  Odporca – R. F.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.: MF/25581/2012-71 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Monika Valašíková, PhD.
  Navrhovateľ – N. O.
  Odporca – A. L.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, č. 29474-2/2014-BA zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Monika Valašíková, PhD.
  Navrhovateľ – E. P.
  Odporca – C. S.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.