JUDr. Igor Valent

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Žiar nad Hronom, we register 4,326 hearings and 4,270 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 24 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1494 days in the period and was assigned on average 79 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 24 from 40 possible points and ranked on 201 – 223. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 13.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 76.5% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 341
 • Number of Affirmed Decisions – 261

An appeal against the judge's judgements is filed in 10% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 194.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 215 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 147 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 68.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 127.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1078 days in the period and was assigned on average 62 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20.5 from 40 possible points and ranked on 417 – 443. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 10 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 77.6% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 245
 • Number of Affirmed Decisions – 190

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.8% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 362 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 576 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 134 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 23.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 73.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 650 days and on average was assigned 181 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 74
 • Number of confirmed judgements – 40

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 175 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 213 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 133 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 49,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 385 – 401. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Seminár "Určovacie žaloby" – 1 deň (14. 3. 2013). Seminár " Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – 1 deň (24. 9. 2013). Seminár "Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)" – 1 deň (9. 10. 2013).
 • 2012 – Seminár "Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty" – 1 deň (09. 11. 2012). Seminár "Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov – 2. časť" – 1 deň (29. 11. 2012).
 • 2011 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia. ; 2012 – Seminár "Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty" – 1 deň (09. 11. 2012). Seminár "Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov – 2. časť" – 1 deň (29. 11. 2012). ; 2013 – Seminár "Určovacie žaloby" – 1 deň (14. 3. 2013). Seminár " Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – 1 deň (24. 9. 2013). Seminár "Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)" – 1 deň (9. 10. 2013).
 • 2011 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia.

Published judgements

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie BSM Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 94800 Eur s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 170.232,64 eur s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 84534,64 Eur s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na plnenie Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 15376,92 Eur s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, NO + žaloba o zriadenie vecného… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, NO - o určenie neúčinnosti… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 33 € Hearing will be held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 78 € s prísl. Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na vyhlásenie za mŕtveho Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 56,84 Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie PR na sumu… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie PR na sumu… Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Judge – JUDr. Igor Valent
  Defendant – R. E.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Judge – JUDr. Igor Valent
  Defendant – R. T.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 550 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 175,3 Eur s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 135,82 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4 656 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.