JUDr. Martina Valentová

 1. Active judge at the court Najvyšší súd Slovenskej republiky, we register 12 hearings and no judgements.
 2. Inactive judge at the court Krajský súd Trnava, we register 133 hearings and 632 judgements.
 3. Inactive judge at the court Okresný súd Trnava, we register 523 hearings and 436 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 397 days and on average was assigned 113 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 28
 • Number of confirmed judgements – 21

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 160 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 96 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 83 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 68% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 132,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 93 – 100. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – od 1.11.2013 zastavený nápad všetkých agend okrem obchodného registra, sudkyňa od 1.1.2014 nie je sudkyňou OS Trnava
 • 2013 – 4.–5.2.2013 – 2 dni – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku – poslucháč 10.6.2013 – 1 deň – Obchodný register, aplikačné problémy – poslucháč 5.–6.6.2013 – 2 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2012 – Od 1.10.2012 do 22.11.2012 – prideľovaný dvojnásobný nápad agendy C Od 1.10.2012 do 7.11.2012 dvojnásobný nápad agendy P Od 22.11.2012 sudkyni prideľovaná obchodná agenda.
 • 2012 – 16.5. 1 deň Efektívne využitie PC, internetu.... poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 18.–19.10. 2 dni Medzinárodné právo rodinné poslucháč 6.11. 1 deň Najnovšia judikatúra ESĽP – civil – 2. časť poslucháč 12.–13.11. 2 dni Výklad právnych úkonov a následky ich vád poslucháč 5.12. 1 Striedavá osobná starostlivosť, psychol. aspekty poslucháč 10.–11.12. 2 dni Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) poslucháč
 • 2011 – od 1.8.2011 sudkyňa na stáži na Krajskom súde v Trnave – zastavený nápad všetkých agend a spisy prerozdelené do doby jej návratu; 2012 – Od 1.10.2012 do 22.11.2012 – prideľovaný dvojnásobný nápad agendy C Od 1.10.2012 do 7.11.2012 dvojnásobný nápad agendy P Od 22.11.2012 sudkyni prideľovaná obchodná agenda.; 2013 – od 1.11.2013 zastavený nápad všetkých agend okrem obchodného registra, sudkyňa od 1.1.2014 nie je sudkyňou OS Trnava
 • 2011 – od 1.8.2011 sudkyňa na stáži na Krajskom súde v Trnave – zastavený nápad všetkých agend a spisy prerozdelené do doby jej návratu
 • 2011 – 21.–22.2. –2 dni – Zmenkové a šekové právo – poslucháč, 30.–31.3.– 2 dni – Obchodný register – aplikačné problémy, problematika konkurzov – poslucháč, 25.–26.5. – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT –poslucháč ; 2012 – 16.5. 1 deň Efektívne využitie PC, internetu.... poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 18.–19.10. 2 dni Medzinárodné právo rodinné poslucháč 6.11. 1 deň Najnovšia judikatúra ESĽP – civil – 2. časť poslucháč 12.–13.11. 2 dni Výklad právnych úkonov a následky ich vád poslucháč 5.12. 1 Striedavá osobná starostlivosť, psychol. aspekty poslucháč 10.–11.12. 2 dni Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) poslucháč ; 2013 – 4.–5.2.2013 – 2 dni – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku – poslucháč 10.6.2013 – 1 deň – Obchodný register, aplikačné problémy – poslucháč 5.–6.6.2013 – 2 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2011 – 21.–22.2. –2 dni – Zmenkové a šekové právo – poslucháč, 30.–31.3.– 2 dni – Obchodný register – aplikačné problémy, problematika konkurzov – poslucháč, 25.–26.5. – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT –poslucháč

Published judgements

 1. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 10 000 eur s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3 017,67 eur s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti skončenia… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť dražby Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti zmluvy a… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 8 405,33 eur s prísl. Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 6 518,15 eur s prísl. Hearing was held on

 9. Vyhlásenie rozsudku, 6 214,22 eur s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmenu úpravy styku otca s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.