JUDr. Martina Valentová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 16 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 133 pojednávaní a 632 rozhodnutí.
 3. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 523 pojednávaní a 436 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 397 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 113 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 28
 • Počet potvrdených odvolaní – 21

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 160 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 96 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 83 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 68% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 132,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 93 – 100. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – od 1.11.2013 zastavený nápad všetkých agend okrem obchodného registra, sudkyňa od 1.1.2014 nie je sudkyňou OS Trnava
 • 2013 – 4.–5.2.2013 – 2 dni – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku – poslucháč 10.6.2013 – 1 deň – Obchodný register, aplikačné problémy – poslucháč 5.–6.6.2013 – 2 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2012 – Od 1.10.2012 do 22.11.2012 – prideľovaný dvojnásobný nápad agendy C Od 1.10.2012 do 7.11.2012 dvojnásobný nápad agendy P Od 22.11.2012 sudkyni prideľovaná obchodná agenda.
 • 2012 – 16.5. 1 deň Efektívne využitie PC, internetu.... poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 18.–19.10. 2 dni Medzinárodné právo rodinné poslucháč 6.11. 1 deň Najnovšia judikatúra ESĽP – civil – 2. časť poslucháč 12.–13.11. 2 dni Výklad právnych úkonov a následky ich vád poslucháč 5.12. 1 Striedavá osobná starostlivosť, psychol. aspekty poslucháč 10.–11.12. 2 dni Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) poslucháč
 • 2011 – od 1.8.2011 sudkyňa na stáži na Krajskom súde v Trnave – zastavený nápad všetkých agend a spisy prerozdelené do doby jej návratu; 2012 – Od 1.10.2012 do 22.11.2012 – prideľovaný dvojnásobný nápad agendy C Od 1.10.2012 do 7.11.2012 dvojnásobný nápad agendy P Od 22.11.2012 sudkyni prideľovaná obchodná agenda.; 2013 – od 1.11.2013 zastavený nápad všetkých agend okrem obchodného registra, sudkyňa od 1.1.2014 nie je sudkyňou OS Trnava
 • 2011 – od 1.8.2011 sudkyňa na stáži na Krajskom súde v Trnave – zastavený nápad všetkých agend a spisy prerozdelené do doby jej návratu
 • 2011 – 21.–22.2. –2 dni – Zmenkové a šekové právo – poslucháč, 30.–31.3.– 2 dni – Obchodný register – aplikačné problémy, problematika konkurzov – poslucháč, 25.–26.5. – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT –poslucháč ; 2012 – 16.5. 1 deň Efektívne využitie PC, internetu.... poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 18.–19.10. 2 dni Medzinárodné právo rodinné poslucháč 6.11. 1 deň Najnovšia judikatúra ESĽP – civil – 2. časť poslucháč 12.–13.11. 2 dni Výklad právnych úkonov a následky ich vád poslucháč 5.12. 1 Striedavá osobná starostlivosť, psychol. aspekty poslucháč 10.–11.12. 2 dni Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) poslucháč ; 2013 – 4.–5.2.2013 – 2 dni – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku – poslucháč 10.6.2013 – 1 deň – Obchodný register, aplikačné problémy – poslucháč 5.–6.6.2013 – 2 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2011 – 21.–22.2. –2 dni – Zmenkové a šekové právo – poslucháč, 30.–31.3.– 2 dni – Obchodný register – aplikačné problémy, problematika konkurzov – poslucháč, 25.–26.5. – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT –poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 10 000 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3 017,67 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti zmluvy a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 8 405,33 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 6 518,15 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, 6 214,22 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmenu úpravy styku otca s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.