JUDr. Rastislav Varga

 1. Active judge at the court Okresný súd Prešov, we register 812 hearings and 18 judgements.
  Note: Ďalšie tituly: LL.M, MBA.
 2. Inactive judge at the court Krajský súd Prešov, in the meantime we register no hearings and no judgements.
  Note: Ďalšie tituly: LL.M, MBA.
 1. The judge has been nominated to function for about 12 years.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1519 days in the period and was assigned on average 110 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 23.5 from 40 possible points and ranked on 224 – 243. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 68.2% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 236
 • Number of Affirmed Decisions – 161

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.2% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 2.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 75.3 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 78 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 37 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 47.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 106.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1100 days in the period and was assigned on average 75 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 29 from 40 possible points and ranked on 74 – 90. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 20 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 68.9% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 177
 • Number of Affirmed Decisions – 122

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.9% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 59 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 57 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 22 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 38.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 107.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 669 days and on average was assigned 68 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 46,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 47
 • Number of confirmed judgements – 22

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 66 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 34 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 15 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 113,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 119 – 123. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 20 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 4
 • 2012 – 0
 • 2011 – od 2.1.2011 do 31.3.2011 znížený nápad na 1/2 k pomeru nápadu v ostatných senátoch z dôvodu veľkého počtu predelených – nevybavených vecí zo senátu JUDr. Petra Reváka, ako i s poukazom na náročnosť týchto vecí na preštudovanie a rozhodnutie
 • 2011 – od 2.1.2011 do 31.3.2011 znížený nápad na 1/2 k pomeru nápadu v ostatných senátoch z dôvodu veľkého počtu predelených – nevybavených vecí zo senátu JUDr. Petra Reváka, ako i s poukazom na náročnosť týchto vecí na preštudovanie a rozhodnutie
 • 2011 – 0; 2012 – 0; 2013 – 4
 • 2011 – 0

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Vojenské trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Majetok
  Zrušené
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdené
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Rastislav Varga
  Defendants – E. K. and H. B.
 2. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Rastislav Varga
  Defendants – B. G. and K. T.
 3. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

 4. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Rastislav Varga
  Defendants – C. E. and W. C.
 5. Verejné zasadnutie, Obžaloba Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Rastislav Varga
  Defendant – K. Q.
 7. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Rastislav Varga
  Defendant – N. S.
 9. Verejné zasadnutie, Obžaloba Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Rastislav Varga
  Defendants – D. V., N. F., and S. X.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.