JUDr. Dagmar Vaverčáková

 1. Active judge at the court Mestský súd Bratislava IV, we register 66 hearings and no judgements.
 2. Inactive judge at the court Mestský súd Bratislava III, we register 3,460 hearings and 2,219 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

Overall evaluation of the judge is average.
Incoming cases for the judge in 2021 were mostly from civil agenda. Judge's decrees in 2021 were mostly from civil agenda.

Component – Quality

We register 78.55% decrees for the judge, which are confirmed by the higher court in case of an appeal. The median amongst judges is 68,9%. We register 275 decrees concerning appeals.
In this dimension the judge belongs to the group that is better than average.

Component – Effectivity

The judge had overal appointment of cases of 71.63% in 2021. The median amongst judges is 107,9%.
Anticipated time of the judge was based on data from 2021 436 days. Median amongst judges was 224,3 days.
In 2021 the judge decided 457 cases in the observed agendas.
In this dimension the judge belongs to the group that is worse than average.

Component – Productivity

Weighted product of the judge in 2021 was 327.84. Median amongst judges was 248,1.
For the judge we register 616 unresolved cases at the end of 2021. From those 46.59% are restant cases. Median amongst judges was 39,34% of restant cases from the total number of unresolved cases.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Overall Evaluation
Evaluation on a scale from 0 to 10.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1420 days in the period and was assigned on average 17 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 23.5 from 40 possible points and ranked on 224 – 243. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 11.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 81.8% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 154
 • Number of Affirmed Decisions – 126

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.1% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 420.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 301 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 161 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 53.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 148.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1033 days in the period and was assigned on average 18 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 29 from 40 possible points and ranked on 74 – 90. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 17 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 79.2% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 96
 • Number of Affirmed Decisions – 76

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.4% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 236 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 497 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 133 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 26.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 105% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 626 days and on average was assigned 121 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 77,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 57
 • Number of confirmed judgements – 44

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 267 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 220 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 129 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 42,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 87,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 21.10.–22.10.2013–Priemyselné práva, nekalá súťaž 24.4.2013–Ochrana spotrebiteľa 14.6–15.6.2013–Ochrana osobnosti
 • 2012 – 13.3.–14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu, 12.11.–13.11.2012 – Výklad právnych úkonov a následky ich vád 29.2.–1.3.2012 – Právny styk s cudzinou, doručovanie, 14.6.–15.6.2012 – Ochrana osobnosti, 12.12.–13.12.2012 – Princípy vnútrošt. aplikácie práva EÚ 20.8.–22.8.2012 – Anglický jazyk – právnická terminológia
 • 2011 – Postavenie sudcu – 2 dni Právomoc, výkon rozhodnutí – 2 dni Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civ. práva – 1 deň Majetkové, pozemkové a vecné právo – 2 dni Vysporiadanie podielového vlastníctva – 1 deň ESĽP, Štrasburg, Luxemburg – 3 dni Poistné zmluvy v praxi – 1 deň Prehľad aktuálnej judikatúry – 2 dni Spory o vlastnícke právo, kataster – 2 dni ; 2012 – 13.3.–14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu, 12.11.–13.11.2012 – Výklad právnych úkonov a následky ich vád 29.2.–1.3.2012 – Právny styk s cudzinou, doručovanie, 14.6.–15.6.2012 – Ochrana osobnosti, 12.12.–13.12.2012 – Princípy vnútrošt. aplikácie práva EÚ 20.8.–22.8.2012 – Anglický jazyk – právnická terminológia; 2013 – 21.10.–22.10.2013–Priemyselné práva, nekalá súťaž 24.4.2013–Ochrana spotrebiteľa 14.6–15.6.2013–Ochrana osobnosti
 • 2011 – Postavenie sudcu – 2 dni Právomoc, výkon rozhodnutí – 2 dni Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civ. práva – 1 deň Majetkové, pozemkové a vecné právo – 2 dni Vysporiadanie podielového vlastníctva – 1 deň ESĽP, Štrasburg, Luxemburg – 3 dni Poistné zmluvy v praxi – 1 deň Prehľad aktuálnej judikatúry – 2 dni Spory o vlastnícke právo, kataster – 2 dni

Published judgements

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie mzdy, náhrad a iné Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Vyporiadanie podielového… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5847,72 Eur s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2218,89 Eur s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o neplatnosť skončenia… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada mzdy Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Neplatnosť skončenia prac.… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 3 882,22 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie vlastníckého práva k… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 770,75 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.