JUDr. Gabriela Véghová

 1. Active judge at the court Okresný súd Galanta, we register 698 hearings and 1,173 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 594 days and on average was assigned 187 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 120
 • Number of confirmed judgements – 76

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 90 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 91 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 54 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 36,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 108,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 196 – 202. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 18 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 04.04.2013 – 05.04.2013 – 7. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich P agendu
 • 2012 – 9–10.2.2012 aktuálna rozhodovania činnosť rodinných senátov – poslucháč 25.– 26.10.2012 – 6. prac. stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – poslucháč; 2013 – 04.04.2013 – 05.04.2013 – 7. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich P agendu
 • 2012 – 9–10.2.2012 aktuálna rozhodovania činnosť rodinných senátov – poslucháč 25.– 26.10.2012 – 6. prac. stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – poslucháč

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie, Návrh na zvýšenie výživného na mal. dieťa Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Rozvod manželstva a ÚPP Hearing was held on

 3. Pojednávanie, úprava práv a povinností Hearing was held on

 4. Pojednávanie, úprava styku s maloletým Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Rozvod manželstva a ÚPP Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Rozvod + ÚPP Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Rozvod + ÚPP Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zníženie výživného Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zmena úpravy výchovy maloletého Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.