JUDr. Eva Vékonyová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 327 pojednávaní a 350 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 227 pojednávaní a 551 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 17 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 421 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 42 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 324 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 79 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 26 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 63,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 18.–19.02.2013 Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť, 04.–05.03.2013 Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva, 13.–14.05.2013 Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky, 22.–23.05.2013 Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností a spolupráce pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach štátov EÚ, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku, 11.–12.12.2013 Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ
 • 2012 – 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 12.–13.11.2012 Výklad právnych úkonov a následky ich vád, 17.–18.12.2012 Exekučné právo, aplikačné problémy exekučného konania (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi
 • 2011 – 31.1. – 1.2. 2011 – Exekučné právo, aplikačné problém 02. – 03. júna 2011 – Aktuálne otázky v ochrane slobody prejavu, zhromažďovania a ochrany osobnosti v judikatúre ESĽP; 2012 – 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 12.–13.11.2012 Výklad právnych úkonov a následky ich vád, 17.–18.12.2012 Exekučné právo, aplikačné problémy exekučného konania (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi; 2013 – 18.–19.02.2013 Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť, 04.–05.03.2013 Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva, 13.–14.05.2013 Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky, 22.–23.05.2013 Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností a spolupráce pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach štátov EÚ, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku, 11.–12.12.2013 Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ
 • 2011 – 31.1. – 1.2. 2011 – Exekučné právo, aplikačné problém 02. – 03. júna 2011 – Aktuálne otázky v ochrane slobody prejavu, zhromažďovania a ochrany osobnosti v judikatúre ESĽP

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Dôchodky
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o súdny prieskum rozh. č. 520… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – E. F.
  Odporca – O. U.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, SEĽUZ-66-2/2022-OdSP z 2.3.2022 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – W. Z.
  Odporca – D. Q.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, A 22 00320159 z 14.8.2021 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – I. C.
  Odporca – C. E.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, iný zásah orgánu verejnej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – V. D.
  Odporca – Q. P.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, iný zásah orgánu verejnej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – J. P.
  Odporca – E. K.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, iný zásah orgánu verejnej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – W. U.
  Odporca – D. X.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, iný zásah orgánu verejnej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – D. E.
  Odporca – P. V.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 581 022 6609 0 z 25.1.2022 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – K. Z.
  Odporca – E. S.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – O. X.
  Odporca – B. F.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 6555016105 0 z 6.12.2021 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – J. S.
  Odporca – Y. A.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 73090781280 z 24.1.2022 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – L. H.
  Odporca – I. U.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, iný zásah orgánu verejnej… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – A. O.
  Odporca – U. W.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, iný zásah orgánu verejnej… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – R. V.
  Odporca – P. G.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 57828-2/2021-BA z 20.12.2021 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – D. N.
  Odporca – D. C.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 360-4/2022-BA z 19.1.2022 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – O. N.
  Odporca – R. F.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, iný zásah orgánu verejnej… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – F. A.
  Odporca – B. D.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PB2/APPKŤZPP/SOC/2021/24145-23… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – E. K.
  Odporca – W. U.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – Y. P.
  Odporca – I. L.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 7554217231 0 z 3.12.2021 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – Y. F.
  Odporca – C. W.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 76550880780 z 16.11.2021 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vékonyová
  Navrhovateľ – W. T.
  Odporca – X. T.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.