JUDr. Danica Veselovská

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 385 hearings and 40 judgements.
 2. Inactive vice chairman at the court Okresný súd Malacky, we register 503 hearings and 603 judgements.
  Note: sudkyňa Okresného súdu Malacky, ktorá je od 1. marca 2014 do 28. februára 2015 dočasne pridelená na Krajský súd v Bratislave.
 1. The judge has been nominated to function for more than 15 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 675 days and on average was assigned 109 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 55,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 79
 • Number of confirmed judgements – 44

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 126 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 76 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 33 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 37,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 92,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 154 – 163. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2013 – 2 dni školenie – väzby, zaistenie osôb, 2 dni školenie – Problematika dopravných trestných činov, 2 dni školenie –Profesijná etika sudcov a prokurátorov
 • 2011 – Podpredsedníčka súdu; 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2011 – Podpredsedníčka súdu
 • 2011 – Informačno–techn. prostriedky–pátracia činnosť, Rozhodnutia v trestnom konaní, Trestná agenda 4 dni; 2013 – 2 dni školenie – väzby, zaistenie osôb, 2 dni školenie – Problematika dopravných trestných činov, 2 dni školenie –Profesijná etika sudcov a prokurátorov
 • 2011 – Informačno–techn. prostriedky–pátracia činnosť, Rozhodnutia v trestnom konaní, Trestná agenda 4 dni

Published judgements

 1. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, §326/1 Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, EZR Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, odvolanie Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obžaloba § 172/3 §… Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 157 Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.