JUDr. Nora Vladová

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 10 hearings and no judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava II, we register 984 hearings and 4,929 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 621 days and on average was assigned 117 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 55
 • Number of confirmed judgements – 35

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 205 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 131 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 112 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 60,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 117,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 269 – 285. mieste. Za kvalitu získal 8,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Zastavený nápad v odd.Cb z dôvodu vybavovania agedy C. Znížený nápad v agende C – § 50 ods.3 Zák.č.757/2004 Z.z.. Sudca vykonáva funkciu predsedníčky súdu od 1.6.2013.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity v roku 2012. Údaj poskytol sudca a vzdelávanie sa uskutočnilo v Justičnej akadémii SR ( Omšenie ).
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad v oddelení Cb, CbHs do 08.10.2012 Od 08.10.2012 nemá znížený nápad v odd.C,Cpr. Nápad v oddelení Cb,CbHs zastavný dňom 08.10.2012.
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil vzdelávacej aktivity v máji 2011 v Omšení, konanej Krajským súdom Bratislava; 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity v roku 2012. Údaj poskytol sudca a vzdelávanie sa uskutočnilo v Justičnej akadémii SR ( Omšenie ).
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil vzdelávacej aktivity v máji 2011 v Omšení, konanej Krajským súdom Bratislava
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca nemal znížený nápad v oddelení Cb, CbHs do 08.10.2012 Od 08.10.2012 nemá znížený nápad v odd.C,Cpr. Nápad v oddelení Cb,CbHs zastavný dňom 08.10.2012.; 2013 – Zastavený nápad v odd.Cb z dôvodu vybavovania agedy C. Znížený nápad v agende C – § 50 ods.3 Zák.č.757/2004 Z.z.. Sudca vykonáva funkciu predsedníčky súdu od 1.6.2013.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody 5.074,94 € s… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6 706,- € s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3 193,85 € s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 112,- € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 88.156,97 € s prísl.… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nehnuteľností Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 52 250,- € s prísl. Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie zmenkového PR pre 9… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 118.242,67 € s prísl.… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.