JUDr. Nora Vladová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 989 pojednávaní a 4 879 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 621 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 117 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 55
 • Počet potvrdených odvolaní – 35

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 205 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 131 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 112 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 60,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 117,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 269 – 285. mieste. Za kvalitu získal 8,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Zastavený nápad v odd.Cb z dôvodu vybavovania agedy C. Znížený nápad v agende C – § 50 ods.3 Zák.č.757/2004 Z.z.. Sudca vykonáva funkciu predsedníčky súdu od 1.6.2013.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity v roku 2012. Údaj poskytol sudca a vzdelávanie sa uskutočnilo v Justičnej akadémii SR ( Omšenie ).
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad v oddelení Cb, CbHs do 08.10.2012 Od 08.10.2012 nemá znížený nápad v odd.C,Cpr. Nápad v oddelení Cb,CbHs zastavný dňom 08.10.2012.
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil vzdelávacej aktivity v máji 2011 v Omšení, konanej Krajským súdom Bratislava; 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity v roku 2012. Údaj poskytol sudca a vzdelávanie sa uskutočnilo v Justičnej akadémii SR ( Omšenie ).
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil vzdelávacej aktivity v máji 2011 v Omšení, konanej Krajským súdom Bratislava
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca nemal znížený nápad v oddelení Cb, CbHs do 08.10.2012 Od 08.10.2012 nemá znížený nápad v odd.C,Cpr. Nápad v oddelení Cb,CbHs zastavný dňom 08.10.2012.; 2013 – Zastavený nápad v odd.Cb z dôvodu vybavovania agedy C. Znížený nápad v agende C – § 50 ods.3 Zák.č.757/2004 Z.z.. Sudca vykonáva funkciu predsedníčky súdu od 1.6.2013.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 88.156,97 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 118.242,67 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 111,71 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 902,72 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz - 390,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 3 486,38 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, 2.880,52 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 10.000,- € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určovacia žaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 51.829.479,28 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 3.168,- € Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 10.000,- € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Predbežné prejednanie sporu, 154 851,87 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 13.959,99 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, 111,71 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 390,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, 800,- € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Predbežné prejednanie sporu, 2 880,52 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.