JUDr. Ľubica Bundzelová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 305 pojednávaní a 458 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 1 786 pojednávaní a 1 739 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • , .

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • , .

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1017 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 38 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 444 – 466. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 167
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 101

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 261 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 636 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 238 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 37,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 97,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 621 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 204 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 62
 • Počet potvrdených odvolaní – 40

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 372 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 410 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 98 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 21,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 73,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 402 – 415. mieste. Za kvalitu získal 8,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 18.02.2013 – 19.02.2013 – pracovné právo, záokonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť 11.04.2013 – určovacie žaloby 11.04.2013 – 23.04.2013 – spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 05.06.2013 – 07.06.2013 – celokrajské stretnutie sudcov 06.11.2013 – dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní
 • 2012 – 19.01.2012 Dedičské právo, dedičské konanie – poslucháč 12. – 13.12.2012 Princíp vnútroštátnej aplikácie práva EÚ – poslucháč
 • 2011 – 2.3.–3.3.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom–metodické minimum, Sudcovská tvorba práva ( projekt NFM) 19.4.2011 – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva 6.6. – 7.6.2011 – Duševné vlastníctvo a nekalosúťažné konanie v kontexte EÚ 23.11. – 24.11.2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva; 2012 – 19.01.2012 Dedičské právo, dedičské konanie – poslucháč 12. – 13.12.2012 Princíp vnútroštátnej aplikácie práva EÚ – poslucháč ; 2013 – 18.02.2013 – 19.02.2013 – pracovné právo, záokonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť 11.04.2013 – určovacie žaloby 11.04.2013 – 23.04.2013 – spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 05.06.2013 – 07.06.2013 – celokrajské stretnutie sudcov 06.11.2013 – dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní
 • 2011 – 2.3.–3.3.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom–metodické minimum, Sudcovská tvorba práva ( projekt NFM) 19.4.2011 – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva 6.6. – 7.6.2011 – Duševné vlastníctvo a nekalosúťažné konanie v kontexte EÚ 23.11. – 24.11.2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.000,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu na vypratanie pozemku Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 15.749,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu matky na zmenu úpravy… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmenu úpavy styku Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie maloletej do… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.931,82 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.