JUDr. Jana Vlčková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 932 pojednávaní a 571 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 15 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6 327,29 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 3 750,92 € Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 16 593,96 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody na zdraví Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 1 275,18 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2 000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.969,78 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.